Mönster

Jag skapar egna mönster i schablonteknik. Inspirationen kommer från naturen. Ibland vill jag förmedla känslor som naturen väcker i mig. Ibland vill jag belysa en miljöfråga eller lyfta fram saker i naturen som annars sällan får plats i konsten. Eller så blir jag bara inspirerad av något vackert och gör ett mönster av det.