Pollen

Pollen


 Under många år arbetade jag med att identifiera pollen i mikroskop och slogs av den mångfald och skönhet jag fann. Sedan dess har jag drömt om att skapa ett mönster av pollen för att visa de fascinerande, livsnödvändiga små partiklarna för fler.


Många av oss tänker nog inte så glada tankar när vi hör talas om pollen, det fördömda damm som får oss att nysa och snora och vilja sitta inomhus under våren när man egentligen bara längtar ut. Men pollen är helt nödvändiga för de flesta växters fortplantning. Ett pollen innehåller hälften av växtens genetiska uppsättning. Den andra hälften finns i fröämnet som börjar utvecklas till ett frö när den blivit befruktad av ett pollen från en annan planta av samma art. Växternas pollen sprids mellan olika plantor på olika sätt, främst med vind eller med hjälp av insekter som pendlar mellan blommor för att äta nektar.