Skog
Skog_hel
Skog_del
Skog_riktig

Skog


Skogen har varit min lekplats och arbetsplats. Där har jag hämtat ved, bär, kunskap, vila och energi. Skogen har skyddat mot regn, storm och sol, mot stress och jobbiga tankar. 


Jag har haft förmånen att uppleva några av våra allra finaste skogar. Några mil norr om Arjeplog fick jag i uppgift att räkna årsringarna i veden på en slumpvis utvald, rätt så mager tall. Rustad med lupp, tid och tålamod kunde jag räkna mer än femhundra ringar, och eftersom trädet var rötat i mitten var det äldre än så. Svindlande.


I mönstret 'skog' vill jag bjuda in dig i skogen, en sån som kommit att kallas naturskog, alltså en skog som aldrig har kalavverkats. Här samsas olika trädarter i alla åldrar. Varje träd med ett eget uttryck. Döda träd som fortfarande står upp utgör perfekt hem för många fåglar, insekter, lavar och svampar, döda träd som ramlat till marken ger möjlighet åt andra arter att leva i skogen. Gläntor ger utrymme till nytt liv att spira.


Mönstret 'skog' har jag skapat inom projektet Mångfaldens Mönster. Läs mer om det på mangfaldens.se