Tyst vår

Tyst vår


År 1962 släpptes Rachael Carsons bok 'Scilent spring' som beskriver hur användandet av bekämpningsmedel inom jordbruket, bland annat DDT, har ökat och den omfattande påverkan det har på miljön. Bekämpningsmedlen innebar en revolution inom jordbruket och resulterade i ökade skördar med högre kvalité. Men bieffekterna var omfattande. Rachel beskriver hur massdöd av insekter och fåglar kan kopplas till spridningen av bekämpningsmedel.


Sorgligt nog känns boken fortfarande aktuell. Användandet av just DDT har stoppats i stora delar av världen, men inte överallt. När kemikalieindustrin utvecklar en ny kemikalie som visar sig ha positiva egenskaper för något ändamål kommer den snabbt ut på marknaden. Ingen vet vilka bieffekter den kommer att ha på hälsa eller miljö eftersom effekterna kan synas först efter många år och dessutom är det svårt att ens hitta eventuella kopplingar mellan en kemikalie och ett problem. Vad är det som orsakar ökningen av allergier, cancer eller Alzimers? Eller varför har mängden insekter minskat så drastiskt under senare år? Ingen vet säkert men ökad användning av kemikalier nämns som möjliga förklaringar.


Vissa kemikalier bryts snabbt ner medan andra kommer att finnas kvar i ekosystemet under oöverskådlig tid. Med mönstret 'Tyst vår' vill jag berätta den här historien. Prickarna i bakrunden är atomer som är sammanlänkande och formar DDT-molekylen och molekylen Imidacloprid som är ett av de vanligaste insektsbekämpningsmedel som används idag.